Samenstelling snoepmixen
Op onze website stellen wij bepaalde informatie (zoals ingrediënten) ter beschikking met betrekking op de samenstelling van onze snoepmixen in de kadootjes. Al deze informatie wordt door Snoepkadootje van Katootje voor u met uiterste zorg samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat er een kleine variatie zit in onze mixen als gevolg van het feit dat wij afhankelijk zijn van onze toeleveranciers. Uiteraard zorgen wij er altijd voor dat zowel de kwaliteit als de uitgangspunten van onze specifieke mixen (zoals suikervrij en vegan) altijd gewaarborgd blijft. Gebruik van en bestellen bij onze website is onderworpen aan de deze voorwaarden. Bij bestellingen via onze website betekent dit dan ook dat de gebruiker instemt met deze voorwaarden.

Aansprakelijkheid bij onjuist afleveradres of invullen van de persoonlijke kaarten
Snoepkadootje van Katootje sluit iedere aansprakelijkheid voor eventuele foutieve bezorging ten gevolge van foutief invullen van een afleveradres door de besteller uitdrukkelijk uit. Hoewel Snoepkadootje van Katootje zich uiteraard altijd tot het uiterste inspant om ervoor te zorgen dat alle kadootjes bij het juiste adres worden afgeleverd kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die de besteller invult als afleveradres. Snoepkadootje van Katootje aanvaardt in dit verband geen aansprakelijkheid en opnieuw verzenden van de kadootjes.
In het verlengde van het hierbovenstaande: kan Snoepkadootje van Katootje geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor de inhoudelijke tekst, volledigheid van de tekst, of eventuele spelfouten in de teksten die de besteller invult op de kaart die bij het kadootje gevoegd wordt.